– Là con số mà bố của Kyrie Irving yêu thích
– Chữ cái đầu trong tên của Kyrie Irving, chữ K có vị trí số 11 trong bảng chữ cái
– Tên của Kyrie Irving có 11 kí tự
– Drafted round 1 pick 1 năm 2011
Kyrie Irving Andrew sinh ngày 23 tháng 3 năm 1992 tại Úc. Anh là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đang thi đấu cho Brooklyn Nets tại (NBA). Anh được lựa chọn đầu tiên bởi Cleveland Cavaliers vào kì tuyển quân 2011 NBA Draft. Anh giành được danh hiệu Tân binh của năm ngay trong năm đầu tiên thi đấu tại NBA.
(Theo Wiki)
———————-
𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒍𝒚𝒊𝒏𝒈 𝑲𝒚𝒓𝒊𝒆 𝑰𝒓𝒗𝒊𝒏𝒈’𝒔 𝒔𝒉𝒊𝒓𝒕 𝒏𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 – 𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 11❓
11 is the favorite number of Kyrie Irving’s father
11 is the position in the alphabet of the first letter in Kyrie Irving’s name – K
Kyrie Irving’s name has 11 characters
Drafted round 1 pick 1 in 2011
𝘒𝘺𝘳𝘪𝘦 𝘐𝘳𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘦𝘸 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘰𝘳𝘯 𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘤𝘩 23, 1992 𝘪𝘯 𝘔𝘦𝘭𝘣𝘰𝘶𝘳𝘯𝘦, 𝘈𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘭𝘪𝘢. 𝘏𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘣𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵𝘣𝘢𝘭𝘭 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘉𝘳𝘰𝘰𝘬𝘭𝘺𝘯 𝘕𝘦𝘵𝘴 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘉𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵𝘣𝘢𝘭𝘭 𝘈𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 (𝘕𝘉𝘈).
𝘏𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘭𝘦𝘷𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘊𝘢𝘷𝘢𝘭𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 2011 𝘕𝘉𝘈 𝘋𝘳𝘢𝘧𝘵, 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘙𝘰𝘰𝘬𝘪𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘠𝘦𝘢𝘳 𝘵𝘪𝘵𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘕𝘉𝘈.
(Source: Wiki)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *