Features

Khóa học bóng rổ

Coach

Huấn luyện viên tiêu biểu

Huấn luyện viên

KEith graves

- Quốc Tịch: U.S.A 

- Kinh Nghiệm Giảng Dạy: 10 năm

- Thành Tích:

  • Coach Of The Years Hong Kong League 2020
  • Head Women Professional Basketball coach CDUNK 2021
Profile HLV

Huấn luyện viên

Remy Lawyer

- Quốc Tịch: Australia

- Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm

- Thành Tích: 

  • MVP Hanoi Basketball League 2019 & 2020
  • Vô Địch Hanoi Basketball League 2019 & 2020
Profile HLV

Huấn luyện viên

Cameron Ryen

- Quốc Tịch: USA

- Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

Thành tích: 

  • Vô Địch Hanoi Basketball Leaguge 2019
Profile HLV
Chi tiết lớp học
Chi tiết lớp học
Chi tiết lớp học
Chi tiết lớp học

Blog

Kinh nghiệm chơi bóng rổ

Xem toàn bộ bài viết