Features

Khóa học bóng rổ

Features

Khóa học bóng rổ

Chi tiết lớp học
Chi tiết lớp học
Chi tiết lớp học
Chi tiết lớp học

Coach

Huấn luyện viên tiêu biểu

OUR COACH

Nguyễn Vũ Huy

- Quốc Tịch: Viêt Nam 

- Kinh Nghiệm Giảng Dạy: 7 năm

- Thông Tin:

 • Champion Hoàn Kiếm Champion Cup 2022 (3x3) ( woman)
 • Champion Ams Basketball Championship 2022 (woman)
 • Champion giải bóng rổ học sinh hè thành phố Hà Nội 2022 (woman)
 • Champion giải Vietnam Student Basketball League 2023 ( Man)
Profile HLV

our coach

Salinas Morales

- Quốc Tịch: Spanish

- Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm

- Thông Tin

 • Champion of Spain and Champion of Catalonia
 • Player of the Catalan basketball team
Profile HLV

OUR COACH

Fabian Nwoye

- Quốc Tịch: Nigerian

- Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm

Thông Tin:

 • Manager at DREAMERS WITHOUT BOUNDARIES BASKETBALL CAMP NIGERIA (2019 - 2020),
 • BASKETBALL HEAD COACH for GTC female basketball Team (2021)
 • Runner up Vinschool metropolis basketball ( 2023-2024 )
Profile HLV

Coach

Huấn luyện viên tiêu biểu

Huấn luyện viên

GENER ELLANO

- Quốc Tịch: Philipines 

- Kinh Nghiệm Giảng Dạy: 10 năm

- Thông Tin:

 • Three-time champion
 • Two-time mythical team member
Profile HLV

Huấn luyện viên

SALINAS

- Quốc Tịch: Spanish

- Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm

- Thông Tin

 • Champion of Spain and Champion of Catalonia
 • Player of the Catalan basketball team
Profile HLV

Huấn luyện viên

Fabian Nwoye

- Quốc Tịch: Nigerian

- Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm

Thông Tin:

 • Manager at DREAMERS WITHOUT BOUNDARIES BASKETBALL CAMP NIGERIA (2019 - 2020),
 • BASKETBALL HEAD COACH for GTC female basketball Team (2021),
Profile HLV

Blog

Kinh nghiệm chơi bóng rổ

Xem toàn bộ bài viết

Blog

Kinh nghiệm chơi bóng rổ

Xem toàn bộ bài viết