Giới Thiệu Lớp Bóng Rổ 1 kèm 1

  • Lớp học bóng rổ 1 kèm 1 dành cho các học viên muốn luyện tập riêng với HLV nước ngoài của MVP.
  • Giáo viên sẽ hướng dẫn cũng như lên lịch trình luyện tập phù hợp nhất cho học viên của MVP Academy

Gallery

Các hoạt động trong lớp
1 kèm 1