Giới Thiệu Lớp Bóng Rổ
1 kèm 1

Lớp học bóng rổ 1 kèm 1 dành cho các học viên muốn luyện tập riêng với HLV nước ngoài của MVP. Giáo viên sẽ hướng dẫn cũng như lên lịch trình luyện tập phù hợp nhất cho học viên của MVP Academy

Học viên tiêu biểu

Học viên

E.C Garcia

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely line.

Học viên

Remy Lawyer

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely line.

Học viên

Cameron Ryen

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely line.

Gallery

Các hoạt động trong lớp
1 kèm 1